ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ LOFRA - page 2

SERIE III BURNER
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 3
Ης
ΓΕΝΙΑΣ
Σημαντικό πλεονέκτημα των εστιών αερίου της
LOFRA είναι η χρήση των νέων καυστήρων της
Sabaf 3
ης
γενιάς. Οι νέοι αυτοί καυστήρες είναι
αποδοτικότεροι κατά τουλάχιστον 20% και φέρνουν
τα υγρά σε βρασμό σε συντομότερους χρόνους.
Επίσης οι φλόγες έχουν κλίση γεγονός που κάνει το
μαγείρεμα πιο αποτελεσματικό. Τέλος τα καπάκια
των διασπορέων ασφαλίζουν περιστρέφοντάς
τα, διευκολύνοντας τον καθαρισμό τους και
αποκλείοντας την πιθανότητα να τοποθετηθούν
στραβά με αποτέλεσμα το λιώσιμο των αλουμινένιων
διασπορέων. Οι καυστήρες 3
ης
γενιάς συνδυάζουν
την υψηλότερη αποδοτικότητα με τις ελάχιστες
εκπομπές ρύπων.
2
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...16
Powered by FlippingBook